ŽELEZOVE ZLITINE  

Srednja tehniška šola Koper   

Projekt ŽELEZOVE ZLITINE je nastal  na osnovi razpisa ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO v okviru programa Računalniško opismenjevanje.

Vodja projekta:   Dušan Kušar        

Recenzija:          Dušan Šircelj                                                        

html:                  Dušan Kušar

Lektoriranje:        Ensi Rudl   

         

Število obiskov:  Hit Counter  

Zadnja posodobitev: 21.04.08 17:00