NAJBOLJ ZNANI TERMOPLASTI

Danes v svetu obstaja cela množica različnih termoplastičnih materialov. Njihovi proizvajalci iz meseca v mesec ponujajo nove izpeljanke, ki so danes več ali manj namenjene specifičnim izdelkom. Termoplasti tudi vedno bolj odžirajo tržni delež duroplastov (termoplasti odporni proti višjim temperaturam) in elastomerov (termoplastični elastomer). Nepoznavalci tega področja imajo nemalo težav pri izbiri ustreznega materiala za svoj izdelek. Danes termoplaste lahko delimo na več načinov. Na področju strojništva jih največkrat delimo na:

Splošno se amorfni materiali po predelavi manj krčijo in so zato dimenzijsko manj problematični, poleg tega pa so tudi izotropični, za razliko od delnokristaliničnih materialov, ki se bolj krčijo poleg tega pa so anizotropični. V Sloveniji se omenjeni materiali največkrat predelujejo s tehnologijo brizganja, ekstrudiranja, pihanja, termoformiranja in stiskanja.

 

1.POLIETILEN - PE

LDPE - mehak (0,91 - 0,94 kg/dm3) ((laboratorij ICI 1933)

HDPE -trd (0,94 - 0,98 kg/dm3) (Larcher 1957)

  LDPE HDPE

Udarna žilavost kg/cm/cm

se ne lomi 27-108

Natezna trdnost N/mm2

4-16 21,5-28,5

Modul elastičnosti N/mm2

98,5-250 420-1260

Skrček

1,5-5 1,5-3

2.POLIPROPILEN - PP (0,9 - 0,91 kg/dm3) (Giulio Natta 11.marca 1954)

Udarna žilavost kg/cm/cm

2,7-10,8

Natezna trdnost N/mm2

28-38

Modul elastičnosti N/mm2

1120-1500

Skrček

1-2

3. POLIVINIL KLORID - PVC (1,1 - 1,3 kg/dm3) (Regnault 1838)

  trdi PVC mehki PVC

Udarna žilavost kg/cm/cm

2,1-108 odvisno od plastifikatorja

Natezna trdnost N/mm2

35-63 10,5-24,5

Modul elastičnosti N/mm2

2460-4220 odvisno od plastifikatorja

Skrček

0,6 0,5

4.POLISTIREN - PS (1,0 - 1,1 kg/dm3) (1927)Izdelujemo ga s polimerizacijo stirena.

  PS

Udarna žilavost kg/cm/cm

1,35-2,16

Natezna trdnost N/mm2

34-85

Modul elastičnosti N/mm2

2810-4220

Skrček

0,6

5.AKRILONITRIL BUTADIEN STIREN - ABS(1,02 - 1,2 kg/dm3)

Udarna žilavost kg/cm/cm

6-21,6

Natezna trdnost N/mm2

42-61

Modul elastičnosti N/mm2

2300-3000

Skrček

0,4-0,7

6.POLIAMID - PA (1,02 - 1,13 kg/dm3)

  PA6 PA12

Udarna žilavost kg/cm/cm

4,3-10 10,8-30

Natezna trdnost N/mm2

49-85 46-58

Modul elastičnosti N/mm2

773-3000 1260-1350

Skrček

0,5-2,2 0,4-0,6

7.POLIACETAL - POM (1,41- 1,42 kg/dm3)

Udarna žilavost kg/cm/cm

6,5-8,6

Natezna trdnost N/mm2

60-70

Modul elastičnosti N/mm2

2900-3520

Skrček

1,9-2,3

8.POLIKARBONAT - PC (1,2kg/dm3) (1953-1957 Bayer, Lexan)

 

Udarna žilavost kg/cm/cm

10,8-94

Natezna trdnost N/mm2

56-67

Modul elastičnosti N/mm2

2460

Skrček

0,7-0,8

doorin2.gif (3615 bytes)