VRSTA STRUŽENJ

Če se giblje nož vzporedno z osjo obdelovanca, je to vzdolžno struženje .

s1.jpg (12449 bytes)

Pri prečnem struženju se nož giblje pravokotno na os obdelovanca .

s2.jpg (7509 bytes)

Če se orodje giblje premočrtno vendar poševno proti osi obdelovanca, je to stožčasto struženje.

s3.jpg (24768 bytes)

Za struženje poljubnih nepravilnih, kompliciranih oblik uporabljamo kopirno struženje. Pri tem načinu se orodje giblje v vzdolžni in prečni smeri.

s4.jpg (6493 bytes)

Enake komplicirane oblike pri krajših obdelovancih dobimo tudi z varianto prečnega struženja, pri kateri uporabljamo posebne oblikovne tangencialne nože. To vrsto struženja lahko imenujemo tudi profilno struženje .

s5.jpg (12571 bytes)

Pri struženju neokroglih oblik orodje še dodatno niha v radialni smeri. Podstruževanje uporabljamo za izdelavo profilnih frezal.

s6.jpg (11981 bytes)

Pri struženju navoja morata biti vrtenje obdelovanca in pomik noža med seboj usklajena. Za vsak vrtljaj obdelovanca se mora nož pomaknit za en korak navoja.

s7.jpg (19393 bytes)

Zarezno struženje se uporablja za izdelavo utorov ali za krajšanje obdelovancev.

s8.jpg (10960 bytes)