DOMOV
OBLIKA PREDMETA
MERE PREDMETA
TOLERANCE
STANJE POVRŠIN
OSTALI PODATKI

Delavniška risba je osnovna risba potrebna za izdelavo predmeta

Iz popolne delavniške risbe razberemo:
1. obliko predmeta
2. mere predmeta
3. tolerance
4. kvaliteto površin
5. ostale potrebne podatke (material, številko risbe, naslov risbe...)

Srednja tehniška šola Koper

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO LJUBLJANA