DOMOV
OBLIKA PREDMETA
MERE PREDMETA
TOLERANCE
STANJE POVRŠIN
OSTALI PODATKI

DOMOV
OZNAČEVANJE HRAPAVOSTI POVRŠIN
PREVLEKE POVRŠIN
TOPLOTNA OBDELAVA POVRŠIN
POSNETJA

VAJE
REŠITVE

Označevanja hrapavosti površin

Z znaki za hrapavost površin označujemo kvaliteto površin obdelanih s postopki:
A. Z odvzemanjem materiala
B. Brez odvzemanja materiala