Izobraževanje odraslih na Srednji tehniški šoli Koper

 

RAZPIS ZA ŠOLSKO LETO 2007/08

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER

 r  a  z  p  i  s  u  j  e

 VPIS ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2007/2008 ZA NASLEDNJE PROGRAME

1.                  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE – STROJNI TEHNIK

2.                  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE:

-        AVTOKLEPAR

-        KONSTRUKCIJSKI KLJUČAVNIČAR

-        AVTOMEHANIK

-        INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ

-        FRIZER

 

3.                  NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE:

Podrobnejše informacije lahko dobite vsak ponedeljek in sredo od 15.30 do 16.30 ure soba št. 46 ali po telefonu 662-52-60; 662-52-63;

040 777 267 (g. Šircelj).

dusan.sircelj@guest.arnes.si

 

V A B L J E N I !