Osnovna stran Povratna inf. Išči Novosti            

Osnove CNC tehnologije
Osnove CNC tehnologije CNC stroji CNC Program VHO Načrtovanje teh. procesa Orodje Literatura Kazalo vsebine Preveri znanje

 

[Under Construction]

Osnovna stran
Načini krmiljenja

Razvoj racunalniško vodenih obdelovalnih strojev

Kratici NC in CNC izhajata iz anglešcine in pomenita Numerical Control (numericno krmiljenje) in Computer Numerically Controlled (racunalniško numericno krmiljenje). NC je predhodnik CNC krmiljenja.

Prvi NC stroji so se pojavili v zacetku petdesetih let v Združenih državah Amerike. Glavni razlogi, vodilo in cilji pri razvoju CNC strojev so bili naslednji:

·        povecati produktivnost,

·        izboljšati kvaliteto in natancnost izdelkov,

·        zmanjšati proizvodne stroške,

·        izdelava zahtevnih izdelkov, ki jih na drugacen nacin ne moremo izdelati.

Z razvojem elektrotehnike in še posebej elektronike so se krmilja fizicno manjšala, in hkrati pa ponujala vecje možnosti krmiljenja. Z uvajanjem visoko avtomatiziranih CNC strojev se je krajšal cas izdelave izdelkov in zmanjševali so se proizvodni stroški v maloserijski in srednjeserijski proizvodnji, pa tudi v posamicni proizvodnji.

Velik razvojni preskok je bil narejen, ko so klasicna NC krmilja zamenjali s CNC krmilji, ki vsebujejo tudi racunalnik. CNC krmilje v bistvu opravlja podobno nalogo kot NC krmilje, vendar lahko vgrajeni racunalnik prevzame vrsto posebnih nalog:

·        višje vrste interpolacije,

·        programsko povezavo krmilja s strojem,

·        korekcijo radija rezalnega roba,

·        tehnika dela s podprogrami, itd.

  Nekaj osnovnih prednosti CNC obdelovalnih strojev pred klasicnimi stroji je:

          ·           program vnesemo v stroj in ga shranimo,

·           enostavno popravljanje že shranjenega programa,

·           vecja produktivnost strojev,

·           velika kvaliteta in natancnost izdelave izdelka,

·           vecja izkorišcenost stroja,

·           visoka prilagodljivost pri obdelavi.

 

Hit Counter

Pošljite pošto na  Aleksandar Šorovic z vprašanji oz. komentarji o spletni strani.
Obnovljeno: april 21, 2008