SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER

Ustanovitelj: REPUBLIKA SLOVENIJA

Sedež šole:

IZOLSKA VRATA 2

6000 KOPER 

E-mail: info@sts.si

Internet: http://www.sts.si

 

Ravnatelj: Bojana Pečar Bole

Pomočnica ravnatelja: Anja Falkner

Vodja praktičnega pouka: Angel Šav

Šolska svetovalna služba: Alenka Marčetič

Vodja izobraževanja odraslih: Dušan Šircelj

Knjižničarka: Mojca Ivančič

Pisarniški referent: Alma Grando

Računovodkinja: Lidija

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Tajništvo: 05/662 52 60

Pomočnica ravnatelja: 05/662 52 62

Vodja praktičnega pouka: 05/662 52 70

Šolska svetovalna služba: 05/662 52 64

Knjižnica: 05/662 52 75

Zbornica: 05/662 52 65

Faks: 05/662 52 67

 

URADNE URE

Tajništvo: vsak delovni dan od 9.30 do 10.00 in od 12.20 do 13.30

Šolska svetovalna služba: vsak delovni dan od 07.00 do 14.00

Knjižnica: vsak delovni dan od 07.00 do 14.00

 

 

Copyright © [2007] [STŠ Koper]